YourThought.eu interviews: Ahmednur, 26, Helsinki, Suomi

Ahmednur is a Somali, so-called second-generation immigrant, a young adult born between two cultures. Ahmednur is working for the Somali Alliance in Finland, where he promotes trade relations between Finland and Somalia. Unlike many Central, Western and Southern European countries, immigration is a bit more recent phenomenon for Finland. It was only in the 90s that Finland began to become considerably more immigrants than before. An interview with Ahmednur takes place during the Muslim holy month of Ramadan, so he’s fasting.

 

Ahmednur, 26, Helsinki, Finland

What do you think is generally considered European?

I guess it’s often English or German.  A Central European man.

 

Do you feel like a European?

I do not really know. I do not know what criteria Europeanness has. Is it a birth or a nationality? Is a child, who is born in Europe but their parents are not European, a European? I would not necessarily call myself an European to another European, as I don’t say I am a Finn to a Finnish person. On the other hand, when I go outside Europe I could call myself as a European, or at least that I am from Europe.

 

What makes you a European?

At least the fact that I have grown up in Europe, if that counts.

 

What do you think is the most important European value? And how important other Europeans consider that value?

Humanity. The fact that Europe is regarded as a priority for human dignity. I would like to think that others also regard humanity an important European asset.

 

What would you change in Europe to make yourself more European?

I do not know. There are probably many solutions to this. I would start adding unity, probably. I would reconsider using a certain vocabulary. For example using terms as an immigrant or someone with an immigrant background, one stigmatizes everyone with some foreign features regardless their background. This emphasizes the differences and creates polarization between people and excludes minorities outside. I would also increase work against exclusion and racism.

 

FI

 

Ahmednur on Suomen somalialainen, niin sanottu toisen polven maahanmuuttaja, kahden kulttuurin välissä kasvanut nuori. Ahmednur työskentelee Suomen somalialaisten liitossa, jossa hän edistää Suomen ja Somalian välisiä kauppasuhteita. Toisin kuin monet Keski-, Länsi- ja Etelä-Euroopan maat, maahanmuutto on Suomelle hieman tuoreempi ilmiö. Vasta 90-luvulla Suomeen alkoi tulla huomattavasti enemmän maahanmuuttajia verrattain aikaisempaan. Haastattelu Ahmednurin kanssa tapahtuu muslimien pyhän kuukauden ramadanin aikana, joten hän paastoaa.

 

Ahmednur, 26, Helsinki, Suomi

Mitä sinun mielestäsi yleensä mielletään eurooppalaiseksi?

Kai se on aika usein se englantilainen tai saksalainen. Keskieurooppalainen valkoinen ihminen.

 

Koetko itsesi eurooppalaiseksi?

En oikein tiedä. En tiedä mitä kriteerejä eurooppalaisuudella on. Onko se syntyperäisyys vai kansalaisuus? Lasketaanko maahanmuuttajavanhemmille Euroopassa syntynyttä lasta eurooppalaiseksi? En kuitenkaan välttämättä toiselle eurooppalaiselle kutsuisi itseäni eurooppalaiseksi niin kuin en suomalaiselle sanoisi olevani suomalainen. Toisaalta, kun menen Euroopan ulkopuolelle, voisinkin sanoa itseäni eurooppalaiseksi, tai ainakin että olen Euroopasta kotoisin.

 

Mikä tekee sinusta eurooppalaisen?

Ainakin se, että olen kasvanut Euroopassa, jos se lasketaan.

 

Mikä on mielestäsi tärkein eurooppalainen arvo? Ja kuinka tärkeäksi muut eurooppalaiset kokevat kyseisen arvon?

Inhimillisyys. Se, että Euroopassa pidetään ihmisarvoa ensisijaisena. Haluan ajatella, että muutkin pitävät inhimillisyyttä tärkeänä eurooppalaisena arvona.

 

Mitä muuttaisit Euroopassa, jotta kokisit itsesi enemmän eurooppalaiseksi?

En tiedä. Tähän on varmaan monta ratkaisua. Aloittaisin yhteenkuuluvuuden lisäämisestä varmaankin. Itse harkitsisin uudelleen tietyn sanaston käyttämisen. Esimerkiksi maahanmuuttaja/ -taustainen ,jolla leimataan kaikkia, joilla on vähänkin erilaisia piirteitä ulkomaalaisiksi, taustasta riippumatta. Tämä korostaa eroja, luo vastakkaisuutta ihmisten välillä ja syrjäyttää vähemmistöjä ulkopuolisuuteen. Lisäisin myös syrjäytymisen ja rasismin vastaista työtä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *